retur til forside        byggeopgaver  

 

ordbog   

 

     

     

 kontakt/priser            tegning/byggesager    


 

bygningstegning: tegninger af huse, som udføres efter danske standarder,  terminologi, love og regler. Der er krav til tegningsarket med hensyn til skrifttyper, projektionsmetoder, disposition af arket, almene tegneregler samt mål- og tolerancesætning.

Beton og armering, konstruktion og montage, installationer samt tekst og henvisninger, der er relevante for opførsel af byggeriet, kan fremgå af tegningen.

 

bygherren er den der betaler for opførelsen af et byggeri. Begrebet dækker også personer, instanser, firmaer eller lignende som bestiller en byggeopgave hos for eksempel et arkitektfirma.

 

bygningskonstruktør - eller professionsbachelor i bygningskonstruktion.

om uddannelsen:

alment: kommunikation, arbejdsmetodik, organisation og samarbejde, informationsteknologi, talforståelse og anvendt matematik/fysik og fremmedsprog

virksomhed: virksomhedsdrift og administration, retsforhold og jura

produktion: bygge- og anlægsproduktion og projektstyring.

projektering: konstruktion og projektering, herunder bygningstegning, samt projektstyring.

registrering: opmåling og afsætning samt tilstandsvurdering.

 

   byggesagsbehandling: udarbejdelse og indlevering af tegninger samt ansøgninger (herunder eventuelt om dispensation) til kommuner, for at opnå byggetilladelse.

 

konsulentbistand: byggefaglig viden og løsningsforslag, ved for eksempel dårligt indeklima.

 

konstruktionsløsninger: forslag til udførsel af konkrete byggeopgaver. For eksempel materialevalg, placering og dimensionering af isolering således denne opfylder gældende krav.

 

lovliggørelse: i tilfælde af at en bygning er opført uden de nødvendige tilladelser fra kommunen og dermed kendes ulovligt, kan bygningen muligvis lovliggøres med byggesagsbehandling og eventuelt dispensationsansøgning fra bygningsreglementet.

 

skitseprojekt: første udkast til bygningstegninger, ofte tegnet i hånden. Når bygherre har godkendt skitserne kan tegnestuen udføre tegninger til kommunal sagsbehandling. 

 

udførsel: byggeriet gennemføres. Herunder kvalitetssikring og styring af den tid, det tager at bygge.